De makers

Janneke Veerman

Janneke Veerman werkt met het medium fotografie. In haar fotografisch werk legt ze verstilde momenten vast of zoomt ze in op voorvallen die over het algemeen over het hoofd worden gezien. Zo gebruikt ze haar fotografie als middel om uit de hectiek van het alledaagse leven te ontsnap­pen en gaat ze op zoek naar haar eigen vluchtwe­relden.

Instagram // Website

Leonie de Bruin

Leonie de Bruin gebruikt graag tastbare materialen, zoals stoffen en een specifiek kleurenpalet om mensen uit te nodigen om met al hun zintuigen naar haar werk te kijken.

Instagram // Website

Froukje van de Weg

Froukje van de Weg probeert alle ruis weg te filteren en zoekt  zo naar een orde in de chaos van dit bestaan. Wat blijft er  over? Wat is de kern van wat al is? 

Instagram // Website

Samantha Vlaming

Samantha Vlaming heeft een fascinatie voor alledaagse objecten en handelingen in relatie tot natuurkrachten die ons dagelijks omringen.

Instagram // Website

Jesse Steenkist

Jesse Steenkist maakt schilderijen waarbij haar manier van schilderen voelt als een spel van bouwen en wegnemen. De kleinste verandering van vorm of kleur transformeert de totaliteit van haar werk.

Instagram

Imke Akihary

Imke Akihary maakt werken die uitnodigen om te spelen en aangeraakt te worden. Met felle kleuren en zachte materialen daagt ze de toeschouwer uit om dichterbij te komen.

Instagram

Rianne Snik

Rianne Snik werkt met het lichaam als thema en onderwerp. Andere thema’s zijn beweging, gevoeligheid, de ruimte ertussen en de dunne lijn tussen aanwezig/afwezig zijn.

Instagram // Website